Vogelbescherming

Vogelbescherming

De Schepper Campagnes ontwikkelde diverse nieuwe direct marketing-uitingen voor Vogelbescherming Nederland. Onder andere wervingsformulieren, folders, informatiepakketten en adresdragers. Ook gaven we advies over de te voeren DM-strategie. Met deze DM-uitingen kon Vogelbescherming Nederland gerichter haar doelgroep bereiken en meer donateurs aantrekken.